Rekreasyon İhtiyacı
Rekreasyon

Rekreasyon İhtiyacı

Somut ve soyut herhangi bir şeyin eksikliği hissi ve bu hissi giderme arzusuna ihtiyaç denir. Tatmin edilmemiş ihtiyaçlar insan davranışlarına yön verir. İnsanların gelir düzeyi ve statüsü ne olursa olsun, ihtiyaçları sonsuzdur. Dolayısıyla insan, sürekli […]

Rekreasyonun Özellikleri
Rekreasyon

Rekreasyonun Özellikleri

Rekreasyonun tanımı, ne olduğu ile alakalı bilgileri önceki içeriklerimizden birinde paylaşmıştık. Rekreasyonun özelliklerine geçmeden önce ilgili içeriğe göz atmak için tıklayınız Rekreasyonun tanımını; ”Zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların […]

Boş Zaman Hakkı
Rekreasyon

Boş Zaman Hakkı

Boş zaman; yakın zamana kadar tembellik olarak görülmüş olmasına rağmen stres düzeyini azalttığı ve iş verimini artırdığı saptanmaya başladıkça önemsenir hale gelmeye başlamış ve günümüzde evrensel insan hakkı haline gelmiştir. Eski çağlarda boş zaman, yalnızca […]

Boş Zamanın Tarihsel Gelişimi
Rekreasyon

Boş Zamanın Tarihsel Gelişimi

Geçmişte insanların temel amaçları yaşamsal faaliyetlerini yerine getirerek, ömürlerini idame ettirebilmekti. Bu dönemlerde boş zaman kavramı insanlar için çok önemli değildi. Boş zaman kavramının ilk ortaya çıkışı ile ilgili tarihsel süreç incelendiğinde Antik Yunan toplumu […]

Turizmin Tarihsel Gelişimi
Turizm

Turizmin Tarihsel Gelişimi

İnsanlar, muhtelif sebeplerden ötürü tarihin ilk çağlarından beri sürekli seyahat etmişlerdir. İlk çağlardaki seyahatlerin temel nedeni insanların yaşamsal faaliyetleri ile ilgilidir. M.Ö. 4000 yılında Sümerler tekerleği icat ederek seyahatlerin hızlanmasına katkı sağlamıştır. M.Ö. 3000’li yıllarda ise […]

Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat

Kültür ve Sanat İlişkisi

TDK, kültürü şu şekilde tanımlamaktadır; ”Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.” […]

Ekolojinin İlkeleri
Çevre

Ekolojinin İlkeleri

Her bilimde olduğu gibi ekoloji biliminin temelinde de bir takım ilkeler bulunur. Kışlalıoğlu ve Berkes (2012), ekolojinin temel ilkelerini 10 maddede belirtmişlerdir. 1- Doğanın Bütünlüğü İlkesi; Doğa canlı ve cansız varlıklarıyla bir bütündür. Bu bütünün […]

Ekoloji
Çevre

Ekoloji Nedir?

Ekoloji nedir sorusuna kısaca ”canlıları birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı” olarak cevap verebiliriz. ”Ekoloji” sözcüğü, Alman bilim adamı Haeckel tarafından  1889’da eski Yunanca oikos (evcik) ve logos (bilim) kelimelerinden türetilmiştir. Geçmiş dönemlerde yalnızca bilim […]

Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları
Spor ve Sağlık

Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları

Kişinin fiziksel gelişimi başta olmak üzere mental ve ruhsal gelişimine katkıda bulunan faaliyetler bütününe beden eğitimi denir. Spor ise beden eğitimi faaliyetlerinin somutlaşmış halidir denilebilir. Daha geniş bir ifadeyle spor, çoğu zaman rekabete dayalı olan, […]

Boş Zaman
Rekreasyon

Boş Zaman Nedir?

Rekreasyon için çok önemli bir kavram olan boş zamanın ne olduğunu açıklamadan önce zamanın ne olduğunu açıklamakta fayda var. Zaman; günlerden, haftalardan, aylardan oluşan ve insanların günlük aktivitelerini planlamasını, düzenlemesini sağlayan beşeri bir araçtır. Zamanı […]

Turizm
Turizm

Turizm nedir?

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım sektöründeki hızlı […]