Güreş 2. Kademe Antrenörlük Kursu

Güreş

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 16-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da Güreş 2. Kademe Antrenörlük Kursu açılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI

♦ En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün sporcular için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

♦ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

♦ Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmaz üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

♦ En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

♦ 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan daha fazla ceza almamış olmak.

NOT: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup e-devletten doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx web sitesindeki örnek yazı (aslı)
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) 1.Kademe antrenör belgesinin tasdikli sureti
h) 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge Türkiye Güreş Federasyonu hesabına (iban No: TR61 0001 2009 2120 0016 0001 36) 300 TL yatırıldığına dair banka dekontu

Benzer Gönderiler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*