Pilates 1. Kademe Eğitmenlik Kursu

pilates

5-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da Pilates 1. Kademe Eğitmenlik Kursu açılacaktır.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

1- ÖN KAYIT: Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun web sitesindeki ön kayıt formunu doldurmak kaydıyla yapılır.
(Telafiye girecek kursiyerler de önkayıt yaptırmak zorundadır.)

2- Kesin Kayıt: Ön kayıt yaptıranların arasından kesin kayıta hak kazanan SMS yoluyla kursa davet edileceklerdir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kursiyerler, ücretlerini en geç 27.11.2017 mesai saati bitimine kadar Federasyonun ilgili hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir..

DİKKAT: Ön kayıt yaptırmayan veya son başvuru tarihine kadar ödeme yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: BESYO Mezunu veya en az 1. Kademe antrenör belgesine sahip (son dört yıl içerisinde alınan belgeler) kişiler teori derslerden muaftır.

• Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olanlar teorik derslere girmek zorunda değillerdir.

• Derslerin sınavları ders saatleri içerisinde yapılacaktır. Derslerin saatleri aynı kalması koşulu ile programdaki yerleri değişebilir.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,
3- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
4- En az 18 yaşını doldurmuş olmak
5- 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

GEREKLİ BELGELER

♦ 2 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
♦ Sağlık Raporu
♦ Nüfus cüzdanı fotokopisi
♦ Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (e-devlet kanalıyla alabilirsiniz)
♦ En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi (üniversite de okuyor ise okuduğuna dair öğrenci işlerinden yazı; mezun ise mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı olması istenir)
♦ Teorik derslerden muaf olanlar, muaf olduklarına dair belgelerini getirmelidir.
♦ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)
♦ Kurs ücreti ( Pilates 1.750 – TL) ödendiğine dair isim soyisim yazılı banka dekontunun aslı Türkiye Cimnastik Federasyonunun Garanti Bankası- Anafartalar Şubesi IBAN – TR18 0006 2000 7110 0006 2992 23

ÖNEMLİ: GEÇERLİ MAZERET BELGESİ İBRAZ ETMEYENLERİN ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEKTİR

Gerekli belgelerin kurs başlayana kadar tamamlanması gerekmektedir.
Belgeler kursun kurs yöneticisi tarafından toplanacaktır.

Kurs Programı İçin Tıklayınız

Benzer Gönderiler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*