Spor Kondisyoneri Yetiştirme Kursu

spor kondisyoneri

20 Kasım-11 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da spor kondisyoneri yetiştirme kursu açılacaktır.

GEREKLİ ŞARTLAR

♦ Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

♦ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

♦ Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu üzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

♦ 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

İSTENEN BELGELER

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, e-devletten doğrulamayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.

a) 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor kondisyonerliği yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (aslı)

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

ÖNEMLİ: Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail
adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk
Bankasına ücret olarak (330 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)

Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak başvurularının dışında aday kabul edilmeyecektir.

Not 3: Başvuran adayların mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Sisteme mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2017
olup;başvurusu kabul edilen adaylar 17 Kasım 2017 tarihinde https://sporegitim.sgm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

Not 4: Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında sultan.usuk@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce spor kondisyoneri yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak sultan.usuk@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 20 Kasım 2017 tarihinde saat 08.30’da Ankara Volley Hotelde istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.

 

Temel Eğitiminin Yapılacağı Adres:
Volley Hotel Emniyet Mah. Milas Sok.No:9 E Beşevler/ANKARA

Uygulama Derslerinin Yapılacağı Adres:
Altay Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi 1.Etap
Eryaman / ANKARA

 

Kurs programı için tıklayınız

Benzer Gönderiler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*