Oyun
Rekreasyon

Oyun

Rekreasyonun bir parçası olan oyunun herkesçe kabul edilen sabit bir tanımı yoktur. Çünkü oyun, farklı bilimsel alanların bakış açılarıyla değişik şekillerde ele alınmış ve tanımlanmıştır. (İlgili Gönderi; Rekreasyon Nedir?) Genel olarak oyun; belli bir zaman […]

Turizmin Özellikleri
Turizm

Turizmin Özellikleri

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. Bir seyahatin turizm olarak değerlendirilebilmesi […]

Boş Zaman
Rekreasyon

Boş Zaman Nedir?

Rekreasyon için çok önemli bir kavram olan boş zamanın ne olduğunu açıklamadan önce zamanın ne olduğunu açıklamakta fayda var. Zaman; günlerden, haftalardan, aylardan oluşan ve insanların günlük aktivitelerini planlamasını, düzenlemesini sağlayan beşeri bir araçtır. Zamanı […]

Rekreasyon
Rekreasyon

Rekreasyon Nedir?

Rekreasyonun farklı bilim adamları tarafından yapılmış farklı tanımları mevcut. Bununla beraber alanla ilgili doyurucu bilgiye sahip olmayan bazı kesimler tarafından yapılan, ”Rekreasyon, boş zamanın spor yoluyla değerlendirilmesidir” gibi yanlış, rekreasyonu yalnızca sporun içine hapseden ve […]