Boş Zamanın Tarihsel Gelişimi
Rekreasyon

Boş Zamanın Tarihsel Gelişimi

Geçmişte insanların temel amaçları yaşamsal faaliyetlerini yerine getirerek, ömürlerini idame ettirebilmekti. Bu dönemlerde boş zaman kavramı insanlar için çok önemli değildi. Boş zaman kavramının ilk ortaya çıkışı ile ilgili tarihsel süreç incelendiğinde Antik Yunan toplumu […]