Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler
Turizm

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesine etki eden bu faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme […]

Turizmin Tarihsel Gelişimi
Turizm

Turizmin Tarihsel Gelişimi

İnsanlar, muhtelif sebeplerden ötürü tarihin ilk çağlarından beri sürekli seyahat etmişlerdir. İlk çağlardaki seyahatlerin temel nedeni insanların yaşamsal faaliyetleri ile ilgilidir. M.Ö. 4000 yılında Sümerler tekerleği icat ederek seyahatlerin hızlanmasına katkı sağlamıştır. M.Ö. 3000’li yıllarda ise […]