Terapatik Rekreasyon

Terapatik Rekreasyon

National Therapatic Recreation Society’e (Ulusal Terapatik Rekreasyon Topluluğu) göre terapatik rekreasyon; ”Engelli hasta ve ileri yaş grubu insanların yaşam kalitelerini artırmak, eğlenmek, sağlık fonksiyon yeteneklerini artırmak ve daha bağımsız yaşamalarını sağlamak amacıyla yardımcı tedavi, eğitim ve eğlence-oyun programlarının kullanılmasıdır.”

Tanımdan da anlaşılacağı gibi terapatik rekreasyon etkinlikleri hasta, yaşlı ve engellileri kapsamaktadır. Dezavantajlı gruplar ya da özel gruplar olarak da isimlendirebileceğimiz bu grubun fiziksel, sosyal, ruhsal ve zihinsel sınırlamalarını rekreatif faaliyetler ile azaltmak, bu sorunlarla uyum içinde olabilmeyi ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak terapatik rekreasyonun ana hedeflerini oluşturur.

Rekreasyonun tanımı ve açıklaması yapılırken tamamen özgür olunan boş zamanda ve gönüllü olarak yapıldığını belirtmiştik. Terapatik rekreasyonda ise bu durum istisna oluşturmaktadır. Zira terapatik rekreasyon etkinlikleri çoğu zaman hasta, yaşlı ve engelli bireylerin istekleri dışında ve terapatik rekreasyon uzmanlarınca seçilir ve uygulatılır. Bu etkinlikler zorunlu ve sürekli eğitimin bir parçası olabilir.

Terapatik rekreasyon etkinlikleri iki ana gruba ayırabiliriz;

1- Engelli bireylerin aldığı eğitime ek olarak uygulanan, çoğu zaman zorunlu olan, tedavi, eğitim ve rehabilitasyon amaçlı rekreatif etkinlikler.
2- Tamamıyla özgür olunan boş zamanda yapılan rekreatif etkinlikler.

Terapatik rekreasyonun hasta, yaşlı ve engelli gruplarla birlikte farklı uygulama alanları da mevcuttur. Bu alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Cezaevlerinde yatan veya tahliye olmuş mahkumların  yeniden toplumla uyumunu sağlamak için yapılan etkinlikler.
Suç işleme potansiyeli olan ya da madde bağımlılığı olan bireyler için önleyici amaçlarla yapılan etkinlikler.
Amputeler (Kişinin kol, bacak, ayak veya elinin bır kısmının olmaması durumu) için uygulanan özel rekreasyon aktiviteleri.

Terapatik rekreasyonda da engelsiz bireylerin kullandığı rekreasyonel kaynaklar kullanılmaktadır. (Spor, sanat, kültürel faaliyetler, park-bahçe gezintisi vb.) Ancak bu etkinlikler uygulanan bireyin ihtiyacına göre uzmanlar tarafından özenle seçilmek durumundadır. Aksi halde istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Terapatik rekreasyonun amaçları genel olarak özel grupların toplumdan izolasyonunu önlemek, yaşam kalitelerini artırmak, mutlu olmalarını sağlamak, bedensel ve zihinsel sınırlamalarından kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek ve bu sorunlarla uyum içinde yaşamalarını sağlamak, tıpkı diğer bireyler gibi sosyalleşmelerini sağlamak, fiziksel, mental ve ruhsal sağlıklarını optimum seviyede korumak, seçim yapma, karar verebilme ve sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmek vb. dir.

Terapatik Rekreasyon Uygulama Alanları

♦ Hastaneler
Huzur evleri
Rehabilitasyon merkezleri
Cezaevleri ve ıslahevleri
Sağlık turizm merkezleri
Geliştirici öğrenme merkezleri
Üniversitelerin ilgili programları
Özel eğitim kurumları
Psikiyatri merkezleri
Stres bakım üniteleri

Yararlanılan kaynak;

– Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.

Benzer Gönderiler

1 Comment

  1. ben akdeniz ünviversitesi rekreasyon yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim rica etsem mail adresim üzerinden suanda olduğunuz pozisyon ve bölümün getirilerini söyleyebilirmisiniz

1 Trackback / Pingback

  1. Terapatik Rekreasyon Lideri - Rekreasyon (rekreasyon.org)

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*