Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu

Yüzme

Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 20-29 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu açılacaktır.

Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile 20 EKİM 2017 CUMA günü saat 08.30 da TOZKOPARAN KAPALI YÜZME HAVUZU’nda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul edilecek adayların seçimi saat 08.30 da başlayacak ve toplamda 70 aday kabul edilecektir. 4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek puan 30, en düşük puan 0’ dır. Seçme sonucunda adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve 18 puanın altında alan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.

Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın, eğitim düzeyi, sporcu geçmişi… gibi nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün saat 12:00’ de ilan edilecek ve derslere saat 15:00’te başlanacaktır. Kurs sırasında havuz içi uygulamalar yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmektedir.

Seçilme hakkını elde eden aday sayısının 20’ nin altında olması durumunda kurs iptal edilecektir.

Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler ekte düzenlenmiştir. Kursa kabul edilen adaylar, ilgili belgeleri aynı gün ilk toplantıda (saat 15:00) kurs yöneticisine şeffaf poşet dosya içerisinde eksiksiz ataçlı bir şekilde teslim edeceklerdir.

NOT: Yüzme branşında milli sporcu olduğunu belgelemiş antrenör adayları seçmeden muaf
tutulacaktır.

KATILIM ŞARTLARI

a)En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz) onaylı millilik belgesini ibra etmek zorunludur.
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
e) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri ve Federasyon Disiplin Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
f) Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek veya en az 5 yıl lisanslı yüzücü olmak katılım için öncelik sebebidir.

Kursa Katılacak İller: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illeri katılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

a) 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim) renkli çoğaltma fotoğraflar ve küçük ebattaki fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 4 fotoğrafında aynı olması gerekmektedir.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti – Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir). Üniversite öğrencileri için ÖĞRENCİ BELGESİ.(aslı).
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)e-devlet çıktıları kabul edilmeyecektir. RESMİ KURUMA VERİLMEK ÜZERE ALINACAKTIR.
d) Sağlık raporu (aile hekiminden – devlet hastanesinden- özel klinikten) – (aslı)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) İkametgâh Belgesi (aslı) ( adayların kurs sorumlusuna seçme öncesinde ibra etmesi zorunludur. )
h) Seçmeyi geçerek kursa katılmaya hak kazanan adaylar: Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 2984 64 no’lu hesabına 1200TL yatıracaklardır. Dekonta “İstanbul 1. Kademe Yüzme Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır.

Ücreti kendisi yatırmayacak adaylar, açıklama kısmına AD/SOYAD – TC KİMLİK NUMARASI nı
yazdırmalıdır.

Ücret dekontu, seçme sonucu belli olduktan sonra yatırılıp diğer evraklarla birlikte teslim
edilecektir.

ATM fişi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kursa kabul edilen ve eğitime başlayan adayların ücretleri daha sonra hiçbir şekilde geri ödenmez.

♦ Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na aittir ve kurs Türkiye Yüzme Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı’na göre yürütülecektir.

Benzer Gönderiler

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*