Rekreasyon Nedir?

Rekreasyon

Rekreasyonun farklı bilim adamları tarafından yapılmış farklı tanımları mevcut. Bununla beraber alanla ilgili doyurucu bilgiye sahip olmayan bazı kesimler tarafından yapılan, ”Rekreasyon, boş zamanın spor yoluyla değerlendirilmesidir” gibi yanlış, rekreasyonu yalnızca sporun içine hapseden ve lokalleştiren tanımlar da az değil. Özellikle bu tanım, rekreasyon bilimi ile ilgilenenler için kabul edilemez bir tanımdır. Çünkü rekreasyon, sportif faaliyetler ile birlikte kültürel, sanatsal, bilimsel vb. faaliyetleri de kapsar.

Daha açık bir ifade ile rekreasyon; zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini  sağlayan, gönüllü olarak yapılan mutluluk verici faaliyetlerdir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere rekreasyon boş zamanlarda ortaya çıkan bir olgudur. Bazı kesimler boş zamanın ”boş”luğundan ötürü bunu rekreasyon bilimine yapılmış hakaret olarak algılamakta ve bunun yerine ”serbest zaman” mefhumunu tercih etmektedir. Ancak bizim burda bahsettiğimiz boş zaman olgusu, zamanın çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman olarak iki ana başlıkta sınıflandırılması sonucu, çalışma dışı zaman içerisindeki (yani serbest zaman) zorunlu ihtiyaçlar giderildikten sonra arta kalan bireyin tamamıyla özgür olduğu zaman dilimini ifade etmektedir. Günümüzde boş zaman ve serbest zaman kavramlarının birbiri yerine kullanıldığına şahit olmaktayız. Ancak serbest zamanın boş zaman kavramının yerine kullanıldığı durumlarda çalışma dışı zamandaki uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Alan çalışmalarınında daha kolay değerlendirme ve analiz yapılabilmesi açısından serbest zaman ve boş zaman kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Asıl konumuza geri dönelim. Rekreasyonun boş zamanlarda ortaya çıkan bir olgu olduğunu söyledik. Peki boş zamanda yapılan her şey rekreatif etkinlik midir? Örneğin bir insanın boş zamanında kumar oynaması, içki içmesi, uyuşturucu kullanması da rekreasyon kapsamı içerisinde midir?

Tabi ki hayır. Rekreatif faaliyetlerin temelinde insanların fiziksel ve mental sağlığına müspet katkı sağlaması vardır. Boş zamanlarda gerçekleştirilen bu tip zararlı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan faaliyetler ”atipik boş zaman davranışları” olarak değerlendirilmektedir.

Bir başka örnek verecek olursak; profesyonel basketbol takımında oyuncu olan ve haftanın 5 günü idman yapma zorunluluğu olan bir kişi rekreatif etkinlik mi gerçekleştirmektedir?

Bunun cevabı da hayır. Çünkü rekreasyona katılımda gönüllülük ve serbestlik esastır. Örneğimizdeki basketbolcu ise bu işi profesyonel olarak yapmakta, haftanın 5 günü istemese de idmanlara gitmek zorundadır. Rekreasyonda  ise profesyonellik söz konusu değildir.

Özet olarak rekreasyon bu şekilde ifade edilebilir. Ancak rekreasyonun öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için boş zamanın ve boş zaman davranışlarının, bu davranışların toplum üzerindeki etkilerinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu konulara da ilerleyen yazılarımızda yer vereceğiz…

Benzer Gönderiler

1 Comment

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Rekreasyon Eğitimi - Rekreasyon (rekreasyon.org)
  2. Oyun, Oyunun Tarihsel Gelişimi, Faydaları - Rekreasyon (rekreasyon.org)

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*